Bestuurssamenstelling van de Burchtsanghers

 

Voorzitter Margriet Joosten
06-22038878
Secretaris Leen van de Sant
06-30811587
Penningmeester Ben Kösters
06-48570129
Algemeen bestuurslid Heinz  Bermel 0481-421489
Algemeen bestuurslid Theo Artz
06-18808090
Dirigent Wim Reijnders